نسخه انگلیسی سرود سلام فرمانده منتشر می شود

پس از انتشار سرود پرطرفدار «سلام فرمانده» در چند کشور اسلامی، یک مؤسسه از انتشار نسخه انگلیسی این سرود در آینده نزدیک خبر داد. دانلود کامل سرود سلام فرمانده به زبان انگلیسی +با کیفیت اصلی سرود را با متن در این صفحه مشاهده نمایید. دانلود کامل سرود سلام فـرمانده به زبان انگلیسی سرود سلام فرمانده… ادامه خواندن نسخه انگلیسی سرود سلام فرمانده منتشر می شود