ابراهیم کرمانیاذانالفامام صادقجابر مغربیمحمد ابن سیرینمحمد العنبرییوسف نبی

🧎 تعبیر خواب اذان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب اذان 🧎

درباره شنیدن صدای اذان در خواب تعبیر متفاوتی وجود دارد. اغلب معبران عقیده دارند که اذان در خواب نشانه سفر حج و انجام فرایض حج است. برخی دیگر از این تعابیر عبارت است از: آزادی از زندان، بزرگی و جلال، نفاق و دورویی، فقر، خیانت، سستی و کاهلی در عبادات و…
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

.jpg - 🧎 تعبیر خواب اذان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

تعبیر خواب اذان بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب اذان گفتید و یا صدای اذان را شنیدید، رویای شما دوازده تعبیر دارد:
✔️تعبیر اول، رفتن به سفر حج و زیارت خانه خداوند است. از سوی پروردگار برگزیده خواهید شد تا یکی از بزرگ ترین واجبات زندگی تان را به جا آورید.
✔️تعبیر دوم، نشانه حرف و سخن است. با کسی و یا اشخاصی در ارتباط با مسأله ای صحبت خواهید کرد.
✔️تعبیر سوم، رسیدن به قدرت و ریاست است.
✔️تعبیر چهارم، نشانه عظمت و جلال است.
✔️تعبیر پنجم، تعبیرش سروری و مهتری است. به مقام خوبی دست خواهید یافت.
✔️تعبیر ششم، رفتن به سفر و مسافرت است. به زودی راهی یک سفر بسیار دور خواهید شد.
✔️تعبیر هفتم، جدایی است. از گروهی و یا از جمعی فاصله خواهید گرفت.
✔️تعبیر هشتم، فقر و تنگ دستی را نشان می دهد. اوضاع مالی تان بهم می ریزد.
✔️تعبیر نهم، خیانت و بی وفایی است. امکان دارد خودتان در حق کسی این بی عدالتی را روا دارید و یا اینکه اشخاصی به شما ضربه بزنند.
✔️تعبیر دهم، جاسوسی و خبر از جایی به جایی بردن است. این تعبیر هم دو حالت دارد، شاید شما در زندگی کسی جاسوسی کنید و یا اینکه کسی در زندگی شما جاسوسی کند.
✔️تعبیر یازدهم، نفاق و دورویی است. شما فردی بسیار بد بین هستید و بخاطر همین صفت ناپسند، باعث نفاق بین افراد می شوید.
✔️تعبیر دوازدهم، اگر این روزا با وسایل تیز بسیار سر و کار دارید، مراقب باشید. یکی از تعابیر اذان بریدن و جراحت دیدن دست است.

از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

از نظر یوسف نبی (ع) اگر در خواب خود را در حال نماز خواندن و یا اقامه اذان دیدید، تعبیرش قوی تر شدن ایمان شما و در پی آن رسیدن به احترام و جایگاه والا است.

از نظر محمد ابن سیرین👨

از نظر محمد ابن سیرین اگر شما در زندگی حقیقی شخصی با ایمان، صالح، نجیب و پاک دامن هستید، و در خواب دیدید که در یک مکان آشنا در حال اذان گفتن و یا شنیدن صدای اذان بودید؛ تعبیر این رویا برگزیده شدن برای زیارت حج و ملاقات خانه خداوند است، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَاْتُوکَ رِجَالًا… _ و به او گفتیم مردم را ندای حج ده تا پیاده سوی تو آیند… (حج-۲۷).
✍️اگر در خواب دیدید که در مکانی غریب و نا آشنا در حال شنیدن صدای اذان و یا گفتن اذان بودید، تعبیرش خوب نیست و نشان می دهد که یک اتفاق و یا حادثه بد و ناگوار برایتان رخ خواهد داد.
✍️اگر در زندگی حقیقی با ایمان نیستید و گناه بسیار کرده اید، تعیبرش برای شما هم منفی است و نشان می دهد که به زودی شما را به اتهام یک سرقت و دزدی دستگیر می کنند و به زندان می برند.
✍️اگر در خواب دیدید که بر بلندای کوهی ایستاده اید و اذان می گویید، تعبیرش نیکوست ونشان می دهد که کار و بار شما رونق خواهد گرفت و به پیشرفت های زیادی دست خواهید یافت.
✍️اگر در خواب دیدید که دره و یا در بین چندین کوه ایستاده اید و اذان می گویید، تعبیرش منفی است. از سمت گروهی ظالم و بی رحم گرفتار مصیبت خواهید شد و یا اینکه از سمت چنین اشخاصی خیانتی به شما خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در مسجد و یا در مناره در حال اذان گویی هستید، تعبیرش این است که شما مردمان را به دوستی با خداوند فرا خواهید خواند و آنها را به دینداری و خداپرستی تشویق خواهید کرد.
✍️اگر در عالم رویا دیدید که در تخت و یا بستر خوابیده بودید و به همان حالت در حال اذان گفتن بودید، تعبیرش نیکوست و به شما از بهتر شدن ارتباط و بیشتر شدن عشق تان نسبت به همسرتان خبر می دهد.
✍️اگر در خواب دیدید که در خانه و یا منزل شخصی خود در حال اذان گفتن هستید، تعبیرش منفی است و از فقیر و عاجز شدن شما خبر می دهد. اوضاع تان بسیار بد خواهد شد. در این باره برخی از تعبیر گران معتقدند که یکی از اقوام و یا افراد خانواده تان نابود و هلاک خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که درون یک چاه و یا یک حوض با آب سرد در حال ادان گفتن بودید، تعبیرش منفی است و نشان می دهد که به زودی از خدا روی گردان و کافر خواهید شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در کوچه ها اذان می گفتید، تعبیرش نشانه ای از جاسوسی و تفتیش می باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حمام اذان می گفتید، تعبیرش منفی است و نشانگر خیر نبودن عاقبت و زندگی دنیوی شماست.
✍️اگر در خواب دیدید که در میان یک لشگر و یا جمعی از مردم در حال اذان گفتن بودید، تعبیرش منفی خواهد بود. صدقه دادن را فراموش نکنید.
✍️اگر در خواب دیدید که در زندان و در بند اسارت، اذان می گفتید؛ تعبیرش خوب است. به زودی خبر آزادی به شما می دهند و خلاص خواهید شد.
در این باره حکایتی وجود دارد که گفته اند روزی یک مرد از محمد ابن سیرین پرسید: در خواب دیده ام که در حال اذان گفتن هستم، تعبیر این خواب چیست؟ محمد ابن سیرین پاسخ داده است: به زودی راهی سفر حج خواهید شد و زیارت و واحبات اعمال حج را به جا خواهید آورد. پس از مدتی مجددا شخصی از وی همین سوال را پرسید. ابن سیرین پاسخ داد: تو مرتکب عمل ناپسند دزدی خواهی شد و در سزای این عمل تو دستت را قطع خواهند کرد. کسانی که شاهد دو پاسخ ابن سیرین بودند، از وی سوال کردند: چطور برای یک رویا دو تعبیر متفاوت بیان کردی؟ او نیز در جواب گفت: اولی مرد نیکو کار و خوبی بود و من نیز بر اساس این آیه‌ی قرآن «وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَر» یعنی (این اعلامی است از سوی خدا و پیامبرش به همه‌ی مردم در روز بزرگ‌ترین حج) [توبه/۳]، اذان را به رفتن به حج تعبیر نمودم، اما دومی مرد شرور و بدکرداری بود وبر اساس این آیه از قرآن «أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُون» یعنی (ندا دهنده‌ای فریاد زد ای کاروانیان شما دزدید) [یوسف/۷۰] اذان گفتن وندا دادنش را به دزدی تعبیر نمودم.

از نظر ابراهیم کرمانی👨

از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که در میان یک لشگر و یا دسته ای از مردم در حال اذان گویی هستید، تعبیرش منفی است و حتما برای دفع بلا صدقه بدهید.
اگر در خواب دیدید که در زندان هستید و اذان می گویید و یا شخصی در زندان در حال اذان گفتن و اقامه نماز بود، تعبیرش چه برای شخص شما و چه فرد دیده شده، رهایی و آزادی از زندان و یا محدودیت های زندگی است.
✍️اگر در خواب دیدید که در حال اذان گفتن بر سر کوهی هستید، تعبیر این رویا نشان می دهد که به یک شخص صاحب مقام و والا مرتبه، سخن حق و درستی خواهید زد که باعث تغییر عقاید و مسیر زندگی وی می شود و او تبدیل به فردی برگزیده در نظر خداوند خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در مناره اذان می گفتید، تعبیرش مثبت است و به شما از رسیدن به قدرت و بزرگی خبر می دهد. جایگاه خوبی از آن شما خواهد شد.
✍️اگر در خواب دیدید که در داخل حمام هستید و اذان می گویید، تعبیرش این است که اوضاع و احوال شما در زندگی تان بسیار بد خواهد شد. چه از نظر معنوی و چه از نظر مادی گرفتاری های بزرگی در پیش دارید.
✍️اگر در خواب دیدید که در گوشه ای از خانه و منزل تان در حال اذان گفتن هستید، تعبیرش این است که در امور یک کار خیر و نیک، خیانت و ناراستی انجام خواهید داد.
✍️اگر در خواب دیدید که در حوض آب سردی در حال اذان گفتن هستید، تعبیر این رویا مسافرت است. به زودی برای مدت طولانی راهی سفر خواهید شد. این سفر اصلا برای شما لذت بخش نیست و سراسر آن با زحمت و رنج و عذاب همراه است.
✍️اگر در خواب دیدید که کسی در حال اذان گفتن است و شما وی را تماشا می کنید، تعبیر این رویا نشان می دهد که در انجام عبادات و وظایف دینی تان بسیار سستی و کاهلی می کنید و شخصی هم اطراف تان است که مدام سعی می کند شما را تشویق کند و بیشتر به سمت خداوند بکشاند.
✍️اگر در خواب دیدید که اشتباه اذان می گفتید و یا کلمات را درست بیان نمی کردید، تعبیر این رویا نشان می دهد که شما به مردم بسیار ظلم می کنید و در چشم آنها شخصی ستم گر و بی انصاف دیده می شوید.
✍️اگر در خواب دیدید که با لحنی تمسخر آمیز و با نیت خنده اذان سر دادید، تعبیرش بسیار بد است و نشانه ای از نابودی و از بین رفتن است.
✍️اگر در خواب دیدید که بر روی صندلی نشسته و یا ایستاده بودید و برای مسخره کردن اذان می گفتید، نشانه ای از زوال عقلی و نابودی ذهن شماست. امکان از دست دادن هوشیاری و دیوانه شدن شما وجود دارد.
✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که به همراه همسرتان اذان می گفتید، تعبیرش بد است و نشان می دهد که مرگ شما از آنچه که فکر می کنید به شما نزدیک تر است.
✍️اگر در خواب دیدید که یک بچه در حال اذان گفتن بود، تعبیر این رویا از جدایی پدر و مادر این کودک خبر می دهد. به بیان دیگر امکان دارد برای مدتی این فرزند از خانواده خود دور باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که صدای اقامه نماز به گوش می رسد، تعبیرش این است که در انجام کار های درست و پسندیده موفق خواهید شد و به سعادت و کامروایی می رسید.

از نظر جابر مغربی👨

از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که در مناره مسجد بزرگ و جامع محل در حال اذان گفتن هستید، به زودی مشغول به انجام یک کار بزرگ و سخت خواهید شد و یا به تعبیر دیگر راهی سفر حج خواهید شد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَذِّن فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ… _ و به او گفتیم مردم را ندای حج ده…. (حج-۲۷)

از نظر محمد العنبری👨

از نظر العنبری اذان گویی در عالم رویا، تعبیرش زیارت خانه خدا و انجام فرایض حج است. به تعبیر دیگر این رویا می تواند اشاره به انجام اعمال نیک و درست و رهایی از شر شیطان و وسوسه های وی باشد.
✍️اگر در خواب دیدید که در یک کاروان اذان می گفتید، تعبیرش منفی است و به زودی به شما اتهام دزدی و سرقت خواهند زد.
اذان گفتن به جدایی و فاصله از شریک و نزدیکان هم تعبیر می شود.
✍️اگر در خواب دیدید که در یک خرابه و ویرانه در حال اذان گفتن بودید، این خرابه به زودی آباد خواهد شد و جمعیت زیادی در آن زندگی خواهند کرد.
✍️اگر در خواب دیدید که در میان گروهی از مردم در حال اذان گفتن بودید، تعبیرش این است که جمعی را به اسلام دعوت خواهید کرد و باعث تشویق شدن آنان می شوید.

تعبیر خواب اذان بر اساس موضوع آن 📋

✔️اذان گفتن یک بچه یا کودک

اگر در خواب دیدید که یک نوزاد و یا کودک کم سن و سال در حال اذان گویی است، این رویا نشان می دهد که به زودی خبر خوشی از سمت یک فرد ظالم و شرور و یا یکی از دشمنان و بد خواهان تان به شما خواهد رسید.

✔️اذان گفتن ناقص و نیمه کاره

اگر در خواب دیدید که وسط اذان گویی ساکت شدید و آن را تمام نکردید، تعبیرش این است که تصمیم می گیرید در جهت عملی کردن اهداف و برنامه هایتان قدم بزرگی بردارید و آنها را جدی دنبال کنید.

✔️تماشای شخصی در حال اذان گویی

اگر در خواب دیدید که در حال اذان گفتن هستید، این رویا تعبیر شیرینی دارد. شما به حسادت ها و انرژی های منفی که اطرافیان تان ایجاد می کنند توجه ای ندارید. بدون هیچ گونه استرس و اضطراب بیهوده فقط بر هدف تان تمرکز کرده اید و در نهایت هم به چیزی که می خواهید می رسید. یکی از تعابیر اذان گویی در خواب، هیمن آرامش و عشق به زندگی داشتن است.

✔️اذان گفتن با گریه

اگر در خواب دیدید که اذان می گفتید و گریه می کردید، این رویا نشانه از این است که شما تمام خودتان را به زندگی خودتان اختصاص می دهید و برای کسی بیش از ارزش وی انرژی هدر نمی دهید. در برخی از مواقع این رویا نشانه تجربه یک عشق به یاد ماندنی و دو طرفه است.

✔️اذان در منزل

اگر در خواب دیدید که در خانه شما صدای اذان بلند شده بود و یا اینکه خودتان در حال اذان گفتن بودید، تعبیر این رویا مثبت است و به شما از روز های خوش و لحظات عالی خبر می دهد.

✔️اذان در محیط کار و دفتر

اگر در خواب دیدید که در محیط کاری شما صدای اذان به گوش تان می رسید، تعبیرش مثبت است و به شما از اموال و دارایی زیاد خبر می دهد. به زودی موفق می شوید و زندگی تان عالی خواهد شد.

✔️اذان در مدرسه

اگر در عالم رویا دیدید که در مدرسه بودید و موقع اذان صدای آن گوش شما را نوازش می کرد، تعبیرش بسیار نیکوست. اگر شاغل هستید به زودی ترفیع مقام دارید. اگر شغلی ندارید، پس این رویا به شما از رسیدن به درآمد و شغل خبر می دهد.

✔️اذان در پارک و بوستان

اگر در خواب دیدید که در پارک و یا بوستان صدای اذان می آمد، تعبیرش سفری عالی است. این سفر باعث تغییر روحیه و زندگی شما خواهد شد.

✔️اذان در مزرعه و دشت

اگر در خواب دیدید که در مزرعه و یا دشتی صدای اذان به گوش تان می رسید، تعبیرش باز هم خوب است. امسال برای شما سال خوب و پر برکتی است و محصولات زیادی به دست خواهید آورد. اگر مدتی است درگیر خشک سالی هستید، پس این رویا به شما از پایان این بلای آسمانی خبر می دهد.

✔️شنیدن صدای اذان از کوه و یا ابر

اگر در خواب دیدید که صدای اذان از بلندای یک کوه به گوش شما می رسید، این رویا نشان می دهد که اشخاصی در صدد هستند تا به شما نزدیک شوند، اما شما خیلی مایل نیستید و از آنها دوری می کنید. بهتر است به آنها فرصتی بدهید تا خودشان را ثابت کنند. مطمین باشید که شما از به دست آوردن دوستان جدید ناراحت نخواهید شد.
اگر در خواب از بالای ابری صدای اذان را می شندید، تعبیر این خواب برنده شدن در مسابقه و یا قرعه کشی است.

✔️شنیدن اذان از کلیسا و یا معبد

اگر در خواب دیدید که از کلیسا و یا معبد و یا هر مکان مذهبی دیگری صدای اذان به گوش تان می رسید، به زودی با فردی سنگ دل و بی رحم ارتباط برقرار خواهید کرد که هیچ کس تا کنون سمت این شخص هم نیامده است. این شخص اشتباهی کرده است و اکنون می پذیرد و جبران می کند.

✔️با حالت خنده و تمسخر اذان گفتن

اگر در خواب دیدید که با حالت تمسخر و خنده در حال اذان گفتن هستید، این رویا نشان می دهد که در کمال ناباوری و در زمانی که کاملا به خود اطمینان دارید، خطایی انجام خواهید داد که کاملا شما را زیر سوال می برد و باعث می شود که اعتماد به نفستان را از دست بدهید.رای

مطلبو دوست داشتی؟

در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

کپی برداری ممنوع !

© تمامی مطالب سایت ثبت شده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب سایت تاروت رنگی به هر نحو غیر مجاز می باشد.

هر گونه کپی برداری از محتوای سایت تاروت رنگی پیگرد قانونی دارد.

استفاده از مطالب سایت تاروت رنگی در سایت های خبر خوان و دارای آی فریم نیز اکیدا ممنوع است.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا